Vrouwelijke turner op evenwichtsbalk

Voorzitter

Wie
Patricia van der Lem

 

E-mail

voorzitter@rtc-gym.nl

 

Functieomschrijving 

 • Bestuursvergaderingen leiden

 • Algemene ledenvergaderingen leiden

 • Overlappende functies met een algemeen lid

Secretaris

Wie
GEZOCHT

 

E-mail
secretaris@rtc-gym.nl

 

Functieomschrijving

 • Opstellen van de agenda

 • Notuleren tijdens de vergaderingen

 • Uitwerken van de notulen 

 • Voorbereiden van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
  Opstellen van de uitnodiging
  Een overzicht opstellen van de activiteiten van het betreffende jaar (in samenwerking met de leiding)

 • Secretaris@rtc-gym.nl : e-mail box bijhouden

 • Inventarislijst RTC ieder jaar checken en eventueel wijzigen

 • AVG Privacywetgeving bewaken

 • Wijzigingen Kamer van Koophandel doorgeven indien nodig o.a. bestuurswisselingen

 • Huurovereenkomsten e.d. met de gemeente opvolgen

 • Uitwerken/opstellen van brieven/flyers als de leiding/bestuursleden hierbij ondersteuning nodig hebben

 • Geldigheid van certificaten en licenties bewaken o.a. EHBO, Nijntje beweegdiploma
   

Ondersteunen bij activiteiten:

 • Prima vista

 • Onderlinge wedstrijd

 • Uitvoering

 

Ledenadministratie

Wie
Marco Pothof

E-mail

ledenadministratie@rtc-gym.nl

Functieomschrijving

 • Schrijft nieuwe leden in digimembers KNGU, ivm verzekering, en schrijft ook de opzeggingen uit.

 • Stuurt alle mails naar de leden.

 • Regelt de zaalhuur en veranderingen van een zaalhuur.

 

Penningmeester

Wie
Diana Driessen

 

E-mail

penningmeester@rtc-gym.nl
 

Functieomschrijving

 • Versturen en innen van de contributiefacturen.
  (2x per jaar de halfjaar facturen & maandelijks alle mutaties)

 • Verzorgen van de jaarlijkse kascontrole

Algemeen Bestuurslid

Wie
Daan van den Klooster

E-mail

algemeenlid@rtc-gym.nl

Functieomschrijving

 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en leden vergaderingen

 • Grote clubactie (begeleiden / aansturen / loten verwerken)

 • Hand en spandiensten bij wedstrijden en feesten zoals sinterklaas en uitvoering

 • Bijhouden van social media

 • Assisteren met wedstrijden (punten tellen aan de teltafel)

 • Organiseren van evenementen voor RTC, bijv het 75 jarig bestaan

 • Onderhoud website