!

Gezocht: Nieuwe bestuursleden

We zijn met spoed opzoek naar nieuwe bestuursleden voor R.T.C.
Voor onderstaande functies hebben we nog geen vervangers gevonden.

Wat als er geen bestuursleden komen?
Als we geen bestuursleden vinden voor onderstaande functies, dan beginnen we vanaf 1 januari 2021 met de voorbereidingen om de vereniging met ingang van 1 maart 2021 op te heffen.


Geen bestuur =  het einde van R.T.C.

Ledenadministratie

Vanaf wanneer?
Vanaf 1 maart 2021 

 

Functieomschrijving

 • Schrijft nieuwe leden in digimembers KNGU, ivm verzekering, en schrijft ook de opzeggingen uit.

 • Stuurt alle mails naar de leden.

 • Regelt de zaalhuur en veranderingen van een zaalhuur.

Secretaris

Vanaf wanneer?
Vanaf 1 maart 2021 

 

Functieomschrijving

 • Opstellen van de agenda

 • Notuleren tijdens de vergaderingen

 • Uitwerken van de notulen 

 • Voorbereiden van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
  Opstellen van de uitnodiging
  Een overzicht opstellen van de activiteiten van het betreffende jaar (in samenwerking met de leiding)

 • Secretaris@rtc-gym.nl : e-mail box bijhouden

 • Inventarislijst RTC ieder jaar checken en eventueel wijzigen

 • AVG Privacywetgeving bewaken

 • Wijzigingen Kamer van Koophandel doorgeven indien nodig o.a. bestuurswisselingen

 • Huurovereenkomsten e.d. met de gemeente opvolgen

 • Uitwerken/opstellen van brieven/flyers als de leiding/bestuursleden hierbij ondersteuning nodig hebben

 • Geldigheid van certificaten en licenties bewaken o.a. EHBO, Nijntje beweegdiploma
   

Ondersteunen bij activiteiten:

 • Prima vista

 • Onderlinge wedstrijd

 • Uitvoering

 • Etc

Voorzitter

Vanaf wanneer?
Vanaf 1 maart 2021 

 

Functie omschrijving Voorzitter

 • Bestuursvergaderingen leiden

 • Algemene ledenvergaderingen leiden

 • Overlappende functies met een algemeen lid

Algemeen lid

Vanaf wanneer?
Per direct  

 

Functieomschrijving 

 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en leden vergaderingen

 • Korte termijn klussen/taken op zich nemen. Zoals aanwezig zijn bij bijeenkomsten van de gemeente/ accomondaties. Organiseren van evenementen voor RTC, bijv het 75 jarig bestaan. En bij Rayonvergaderingen aanwezig zijn.

 • Onderhoud social media

 • Grote club actie begeleiden/aansturen 

Het huidige bestuur van RTC

Voorzitter

Wie
Madelon Roskam (tot 1 maart 2021)

E-mail

voorzitter@rtc-gym.nl

Ledenadministratie

Wie
Rianne van Oeveren (tot 1 maart 2021)

E-mail

ledenadministratie@rtc-gym.nl

Penningmeester

Wie
Diana Driessen

E-mail

penningmeester@rtc-gym.nl

Secretaris

Wie
Anouk Potjes (tot 1 maart 2021)

E-mail

secretaris@rtc-gym.nl