Secretaris

Vanaf wanneer?
Vanaf 1 maart 2021 

 

Functieomschrijving

 • Opstellen van de agenda

 • Notuleren tijdens de vergaderingen

 • Uitwerken van de notulen 

 • Voorbereiden van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
  Opstellen van de uitnodiging
  Een overzicht opstellen van de activiteiten van het betreffende jaar (in samenwerking met de leiding)

 • Secretaris@rtc-gym.nl : e-mail box bijhouden

 • Inventarislijst RTC ieder jaar checken en eventueel wijzigen

 • AVG Privacywetgeving bewaken

 • Wijzigingen Kamer van Koophandel doorgeven indien nodig o.a. bestuurswisselingen

 • Huurovereenkomsten e.d. met de gemeente opvolgen

 • Uitwerken/opstellen van brieven/flyers als de leiding/bestuursleden hierbij ondersteuning nodig hebben

 • Geldigheid van certificaten en licenties bewaken o.a. EHBO, Nijntje beweegdiploma
   

Ondersteunen bij activiteiten:

 • Prima vista

 • Onderlinge wedstrijd

 • Uitvoering

 • Etc

Algemeen lid

Vanaf wanneer?
Per direct  

 

Functieomschrijving 

 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en leden vergaderingen

 • Grote clubactie (begeleiden / aansturen / loten verwerken)

 • Hand en spandiensten bij wedstrijden en feesten zoals sinterklaas en uitvoering

 • Bijhouden van social media

 • Assisteren met wedstrijden (punten tellen aan de teltafel)

 • Organiseren van evenementen voor RTC, bijv het 75 jarig bestaan

Het huidige bestuur van RTC

Voorzitter

Wie
Madelon Roskam (tot 1 maart 2021)

E-mail

voorzitter@rtc-gym.nl

Ledenadministratie

Wie
Rianne van Oeveren (tot 1 maart 2021)

E-mail

ledenadministratie@rtc-gym.nl

Penningmeester

Wie
Diana Driessen

E-mail

penningmeester@rtc-gym.nl

Secretaris

Wie
Anouk Potjes (tot 1 maart 2021)

E-mail

secretaris@rtc-gym.nl