top of page

Factuur Contributie

Rockanje, 4 februari 2021


Betreft: nog geen versoepeling voor sport


Beste leden,


Tijdens de persconferentie van 2 februari jl. hebben we helaas vernomen dat we allemaal nog meer geduld moeten opbrengen voor we weer mogen gaan sporten. De lockdown zal wat betreft sporten in groepsverband nog tot minimaal 2 maart 2021 van kracht blijven.


Wij hebben u de contributiefactuur gestuurd in het belang van het voortbestaan van de vereniging, omdat de vaste lasten doorbetaald moeten worden. Daar er in januari en februari 2021 niet gesport mag worden, ontvangt u een korting op de contributie voor deze 2 maanden. Mocht in de toekomst blijken dat er nog langer niet gesport kan worden, dan zullen we een korting verrekenen op de volgende contributiefactuur.


We duimen dat we snel weer de zaal in mogen, maar gezondheid en veiligheid hebben de hoogste prioriteit.


Houd vol en blijf thuis voldoende bewegen, want bewegen is gezond!


Namens het bestuur,


Met vriendelijke groet,Madelon Roskam


bottom of page